• طراحی ساختمان های فولادی و بتنی بر اساس آخرین استانداردهای مصوب.
  • طراحی سازه های غیر ساختمانی و خاص.
  • ارائه نقشه های دقیق و اجرایی.
  • طراحی معماری و ارائه طرح های دوبعدی و سه بعدی.

طراحی سازه براساس آیین نامه ایران

طراحی و محاسبۀ سازه‌های فولادی و بتنی، به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی و مهم مهندسی عمران مطرح بوده و از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.  بدون تردید استفاده بهینه از فولاد و بتن در سازه‌ها، نیاز به طراحی و محاسبات دقیق داشته و ایجاد سازه‌هایی مقاوم و مطمئن که از نقطه نظر طراحی مقرون به صرفه نیز باشند بدون طراحی و محاسبۀ صحیح، بعید به نظر می‌رسد و این امر مهم، به عهده مهندسین عمران است . گروه مهندسین بنیان مرصوص خاوران در ابتدا با ایجاد شناخت و آگاهی از انواع مختلف سیستم های سازه های شما را در جهت انتخاب آگاهانه یاری می دهد و در ادامه با محاسبات دقیق و بهینه طرحی استاندارد از سازه مورد نظر شما ارائه می دهد.

در طراحی سازه سه عامل وجود دارد:

  • استحکام طرح برای بارهای وارده.
  • استحکام طرح برای بارهای بهره برداری.
  • اقتصادی بودن طرح با تامین سطح ایمنی مناسب.

متاسفانه مشاهده شده است که در اکثر مواقع طرح های ارائه شده فقط برای استحکام طرح در برابر بارهای جانبی و ثقلی و بدون در نظر گرفتن سطح بهره برداری و همچنین اقتصاد پروژه طراحی گردیده است. گروه تخصصی ما با بررسی و اعمال پارامتر های فوق بهینه ترین طرح ممکن را ارائه می نماید. ارائه نقشه های اجرایی سازه های بتنی و فلزی همراه با تمامی جزئیات لازم طرح مورد نظر را جهت گروه اجرا آماده و قابل استفاده خواهد کرد . اجرایی بودن سازه یکی دیگر از نکات حائز اهمیت می باشد ؛ در بسیاری از موارد نقشه های ارائه شده از سوی طراح قابلیت اجرا نداشته مسئولین اجرایی را با مشکل مواجه می نماید ؛ سازه طراحی شده توسط ما کاملا اجرایی بوده و طراحی به نحوی صورت گرفته است که مشکلی در اجرای سازه وجود نداشته باشد.