• اجرای صفر تا صد پروژه های تاسیسات مکانیکی
  • اجرای سیستم گازرسانی به واحد های صنعتی و غیر صنعتی.
  • اجرای سیستم های اطفاء حریق .
  • اجرا و راه اندازی موتورخانه و سیستم های گرمایش و سرمایش مرکزی.

تاسیسات مکانیکی و گازرسانی

هماهنگی مهندسین تاسیسات و مهندسین عمران در یک پروژه سبب بهبود کیفیت ساخت و حفظ سرمایه های مالی و انسانی می شود.لذا دپارتمان تاسیسات گروه مهندسین بنیان مرصوص متشکل از مهندسین مکانیک و تاسیسات در کنار دپارتمان ساختمان و ابنیه نقشی کلیدی در بهبود کیفیت پروژه های اجرایی ایفا می نمایند.